• head_banner_01

Куалифицатион Хонор

Основне информације

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Потврда о дозволи за испуштање загађивача

General taxpayer certificate

Опште уверење пореског обвезника

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Подношење потврде о царинском увозу и извозу пошиљаоца и примаоца

Record registration form of foreign trade operators

Евиденција регистрациони образац спољнотрговинских оператера

Почасна диплома

>>>

Environmental management system certificate

Сертификат система управљања заштитом животне средине

Demonstration unit of honest operation

Демонстрациона јединица поштеног деловања

Credit certificate

Кредитни сертификат

Certificate of good faith

Потврда о доброј вери

Occupational health system certificate

Сертификат о систему медицине рада

Integrity management certificate

Сертификат управљања интегритетом

Quality system certificate

Сертификат система квалитета

1

Наша компанија је освојила национално високотехнолошко предузеће 27. септембра 2020

Association certification

Сертификација удружења

Интелектуалне својине

>>>